• Jubileusz

  W 2016 roku obchodzimy jubileusz 200 lat istnienia na ziemiach polskich Prokuratorii Generalnej. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa nawiązuje do tradycji polskich instytucji prawnych zajmujących się ochroną interesu publicznego. W Jubileuszowym Roku Prokuratorii warto upamiętnić tę historię. 

  Czytajczytaj więcejo:
 • Oddalenie roszczenia inwestorów norweskich przeciwko Polsce

  W dniu 27 czerwca 2016 r. w sprawie z powództwa inwestorów norweskich: Geira Almås i Kristiana Almås przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej (PCA case No. 2015-13), wszczętej na podstawie umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Norwegii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji z dnia 5 czerwca 1990 r. (...)

  Czytajczytaj więcejo:
 • Trybunał Arbitrażowy powołany w ramach Międzynarodowego Centrum Rozwiązywania Sporów Inwestycyjnych oddalił wszystkie roszczenia wobec Rzeczypospolitej Polskiej

  Trybunał Arbitrażowy, powołany w ramach Międzynarodowego Centrum Rozwiązywania Sporów Inwestycyjnych (ICSID), na podstawie Reguł Dodatkowych (Additional Facility Rules) wydał w dniu 24 listopada 2015 r. wyrok w sprawie Vincent J. Ryan, Schooner, Capital LLC i Atlantic Investment Partners LLC przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, którym oddalił wszystkie roszczenia zgłoszone przez stronę powodową oraz zasądził na rzecz Rzeczpospolitej Polskiej koszty postępowania.

  Czytajczytaj więcejo:
 • Wyrok w sprawie David Minnotte i Robert Lewis v. RP-Minister Zdrowia

  W dniu 16 maja 2014 r. został wydany wyrok końcowy przez Centrum Rozwiązywania Sporów Pomiędzy Inwestorem a Państwem (ICSID) na podstawie Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki sporządzonego w dniu 21 marca 1990 r. (Dz. U. z 1994 r., Nr 97, poz. 467) w sprawie David Minnotte i Robert Lewis przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (...)

  Czytajczytaj więcejo:
 • Rzecznik prasowy

  Z dniem 10 marca 2016 r. mec. Sylwia Hajnrych została powołana do pełnienia funkcji rzecznika prasowego Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Pani S. Hajnrych jest radcą Prokuratorii Generalnej od 15 czerwca 2009 roku. Obowiązki rzecznika prasowego będzie łączyła z dotychczasową działalnością.

  Czytajczytaj więcejo:
 • Powołanie Wiceprezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

  Minister Skarbu Państwa Dawid Jackiewicz z dniem 8 marca 2016 r. powołał Artura Woźnickiego na stanowisko Wiceprezesa Prokuratorii Generalnej. Pan A. Woźnicki jest starszym radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, radcą prawnym. Jest współtwórcą Prokuratorii Generalnej w jej obecnym kształcie. Zatrudniony w Prokuratorii Generalnej od pierwszego dnia funkcjonowania Głównego Urzędu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. 

  Czytajczytaj więcejo:
 • Powołanie Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

  Prezes Rady Ministrów Beata Szydło z dniem 29 stycznia 2016 r. powołała prof. UW dr hab. Leszka Boska na stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Pan L. Bosek jest profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Cywilnego oraz radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

  Czytajczytaj więcejo:
 • Zasady obowiązkowego zastępstwa procesowego Skarbu Państwa w związku z nowelą ustawy o Prokuratorii Generalnej

  W związku z wejściem w życie w dniu 19.11.2015 r. nowelizacji ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa informujemy, że nie uległy zmianie zasady obowiązkowego zastępstwa procesowego Skarbu Państwa wykonywanego przez PGSP, tzn. zgodnie z art. 8 ust 1 zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przez Prokuratorię Generalną jest obowiązkowe do zakończenia sprawy, w sprawach rozpoznawanych w pierwszej instancji przez sąd okręgowy.

  Czytajczytaj więcejo: