• Powołanie Wiceprezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

  Minister Skarbu Państwa Dawid Jackiewicz z dniem 8 marca 2016 r. powołał Artura Woźnickiego na stanowisko Wiceprezesa Prokuratorii Generalnej. Pan A. Woźnicki jest starszym radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, radcą prawnym. Jest współtwórcą Prokuratorii Generalnej w jej obecnym kształcie. Zatrudniony w Prokuratorii Generalnej od pierwszego dnia funkcjonowania Głównego Urzędu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. 

  Czytajczytaj więcejo:
 • Powołanie Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

  Prezes Rady Ministrów Beata Szydło z dniem 29 stycznia 2016 r. powołała prof. UW dr hab. Leszka Boska na stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Pan L. Bosek jest profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Cywilnego oraz radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

  Czytajczytaj więcejo:
 • Zasady obowiązkowego zastępstwa procesowego Skarbu Państwa w związku z nowelą ustawy o Prokuratorii Generalnej

  W związku z wejściem w życie w dniu 19.11.2015 r. nowelizacji ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa informujemy, że nie uległy zmianie zasady obowiązkowego zastępstwa procesowego Skarbu Państwa wykonywanego przez PGSP, tzn. zgodnie z art. 8 ust 1 zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przez Prokuratorię Generalną jest obowiązkowe do zakończenia sprawy, w sprawach rozpoznawanych w pierwszej instancji przez sąd okręgowy.

  Czytajczytaj więcejo: