Z dniem 10 marca 2016 r. mec. Sylwia Hajnrych została powołana do pełnienia funkcji rzecznika prasowego Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Od 1 stycznia 2017 r. pełni funkcję rzecznika prasowego Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Pani Sylwia Hajnrych jest radcą Prokuratorii Generalnej od 15 czerwca 2009 roku. Obowiązki rzecznika prasowego łączy z wykonywaniem zastępstwa procesowego Skarbu Państwa.