W dniu 23 stycznia br. Kapituła III edycji konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego wyłoniła na posiedzeniu laureatów i wyróżnionych.

Zwyciężczynią otrzymującą pierwszą nagrodę (4 000 zł) została Pani Paulina Zaborowska, autorka pracy pt. „Sprzeciw od wyroku zaocznego w postępowaniu cywilnym”. Drugą nagrodę (3 000 zł) Kapituła przyznała Pani Monice Ziarno za jej pracę pt. „Rozdrobnienie roszczeń w procesie cywilnym”. Trzecią nagrodę (2 000 zł) otrzymała Pani Magdalena Hilt jako autorka pracy pt. „Dowód prima facie w postępowaniu cywilnym”.

Ponadto, Kapituła wyróżniła prace pięciorga innych uczestników konkursu: Pana Pawła Słupa („Nadużycie formy spółki na tle instytucji nadużycia prawa”), Pana Przemysława Błaszczyka („Umowy BIT jako kluczowy element reżimu prawnego międzynarodowej ochrony inwestycji zagranicznych”), Pani Magdaleny Czenko („Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone ruchem samochodów autonomicznych oraz jej wpływ na ubezpieczenia obowiązkowe”), Pana Łukasza Pawłowskiego („Należyta staranność w odpowiedzialności odszkodowawczej – problem winy czy bezprawności?”) oraz Pana Kacpra Górniaka („Sukcesja przedsiębiorstwa na wypadek śmierci przedsiębiorcy”).

Patronat medialny nad konkursem objął dziennik „Rzeczpospolita”