1. Nazwa i adres urzędu:

              Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 

              Hoża 76/78

              00-682 Warszawa

  1. Stanowisko:

             Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

  1. Imiona, nazwiska oraz miejsce zamieszkania kandydatów wybranych w naborze:
  • Pan Mariusz Haładyj, Warszawa
  • Pan Marek Miller, Wołomin