W 2016 roku obchodzimy jubileusz 200 lat istnienia na ziemiach polskich Prokuratorii Generalnej. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa nawiązuje do tradycji polskich instytucji prawnych zajmujących się ochroną interesu publicznego. W Jubileuszowym Roku Prokuratorii warto upamiętnić tę historię.