W skład Kapituły I edycji konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę doktorską i najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego wchodzą:

 

1)     Pan prof. UAM dr hab. Paweł Grzegorczyk, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Postępowania Cywilnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego – jako Przewodniczący;

2)     Pan mec. Adam Ablewicz, dyrektor Departamentu Osób Prawnych I Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

3)     Pan dr Witold Borysiak, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;

4)     Pan mec. Grzegorz Ciągło, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej:

5)     Pan mec. Michał Czarnik, partner zarządzający w kancelarii radców prawnych Czarnik i Wspólnicy;

6)     Pan mec. Paweł Dobroczek, dyrektor Departamentu Studiów, Analiz i Legislacji Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

7)     Pan dyr. Grzegorz Dostatni, dyrektor Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

8)     Pan dr Marcin Dziurda, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego;

9)     Pani mec. Sylwia Hajnrych, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

10)   Pan mec. Marek Jaślikowski, naczelnik Wydziału do spraw Kasacyjnych Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

11)   Pan mec. Piotr Kaczorkiewicz, dyrektor Departamentu Prawa Finansowego Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej:

12)   Pani mec. Magdalena Kowalczyk, dyrektor Departamentu Osób Prawnych III Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

13)   Pan mec. Paweł Kuglarz, partner w kancelarii Taylor Wessing w Warszawie;

14)   Pan prof. UAM dr hab. Maciej Mataczyński, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

15)   Pan prof. dr hab. Cezary Mik, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego;

16)   Pan mec. Marek Miller, wiceprezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

17)   Pan prof. dr hab. Adam Olejniczak, kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im.   Adama Mickiewicza w Poznaniu;

18)   Pan Janusz Roszkiewicz, asystent Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – jako Sekretarz;

19)   Pani mec. Małgorzata Sieńko, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

20)   Pan Zbigniew Strus, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku;

21)   Pan mec. Tomasz Świąder, wicedyrektor Departamentu Osób Prawnych III Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

22)   Pan prof. dr hab. Marek Szydło, kierownik Zakładu Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

23)   Pani mec. Maria Twaróg, dyrektor Departamentu Nieruchomości Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

24)   Pan mec. Artur Woźnicki, wiceprezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

W sprawach związanych z Konkursem prosimy o kontakt pod adresem: janusz.roszkiewicz@ prokuratoria.gov.pl