Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej powstała z dniem 1 stycznia 2017r. Szczegółowy zakres kompetencji Prezesa Prokuratorii Generalnej, jak również samej Prokuratorii, określa ustawa z 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

 • p. o. Prezesa

  Marek Miller
  Powiększ obraz:

  Radca prawny, prawnik zatrudniony w Ministerstwie Skarbu Państwa w latach 2001-2003, następnie, w latach 2004-2006 prawnik w Biurze Prawnym m.st. Warszawy. Współorganizator Głównego Urzędu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz współtwórca aktów wykonawczych do ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, jak również aktów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie Prokuratorii Generalnej. Współautor zmiany ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z roku 2006, roku 2009 oraz roku 2015 r. Współautor komentarza do Ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz publikacji naukowych dotyczących prawa cywilnego. W okresie 10.2006 r. – 01.2015 r. Dyrektor Departamentu Studiów i Analiz Prokuratorii Generalnej, którego był organizatorem. Zaangażowany i skuteczny pełnomocnik Skarbu Państwa w najważniejszych postępowaniach sądowych, w tym przed Sądem Najwyższym, a także przed sądami arbitrażowymi. Reprezentował Skarb Państwa w ponad 1000 spraw sądowych. Twórca koncepcji stanowisk w wielu istotnych sprawach Skarbu Państwa. Brał udział w opiniowaniu, a także tworzeniu  projektów aktów normatywnych dotyczących najważniejszych praw i interesów Skarbu Państwa. Posiada również bogate doświadczenie rynkowe. Ceniony wykładowca, m.in. prowadzi zajęcia i wykłady dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

 • Wiceprezes

  Artur Woźnicki
  Powiększ obraz:

  Radca Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, radca prawny. Współtwórca Prokuratorii Generalnej w jej obecnym kształcie. Zatrudniony w Prokuratorii Generalnej od pierwszego dnia funkcjonowania Głównego Urzędu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora, a następnie przez wiele lat Dyrektora Departamentu Opinii Prawnych i Legislacji w Prokuratorii Generalnej. Specjalizuje się w sprawach infrastrukturalnych, informatycznych, związanych z prawem własności intelektualnej oraz dotyczących zamówień publicznych. Pełnomocnik procesowy Skarbu Państwa w kilkuset sprawach przed sądami powszechnymi, sądami arbitrażowymi oraz przed Sądem Najwyższym. Autor lub współautor wielu opinii prawnych w sprawach o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia interesów Skarbu Państwa oraz opinii legislacyjnych. Doradca oraz członek zespołów prowadzących negocjacje w największych sporach z udziałem Skarbu Państwa. Wieloletni wykładowca w ramach szkoleń m.in. prowadzonych przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz dla aplikantów radcowskich i adwokackich.