Nieruchomości

Obecnie Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej dla celów działalności Urzędu Prokuratorii Generalnej RP wynajmuje powierzchnię biurową, w budynku przy ul.Hożej 76/78 w Warszawie od Prochem Inwestycje Sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 29 września 2006 r. oraz w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6.

Ruchomości

Na wyposażenie Urzędu Prokuratorii Generalnej składają się: maszyny i urządzenia biurowe, komputery, telefony. Urząd posiada 4 samochody osobowe do użytku służbowego.

Prawa majątkowe

Środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych, w części budżetu państwa, dotyczącej Prokuratorii Generalnej.