Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza nabór na stanowisko Wiceprezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Nabór na stanowisko Wiceprezesa PGRP