W dniu 27 czerwca 2016 r. w sprawie z powództwa inwestorów norweskich: Geira Almås i Kristiana Almås przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej (PCA case No. 2015-13), wszczętej na podstawie umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Norwegii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji z dnia 5 czerwca 1990 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 488), tzw. BIT, Trybunał Arbitrażowy w składzie: prof. James Crawford (Przewodniczący), prof. Ola Mestad (nominowany przez Powodów), prof. August Reinisch (nominowany przez Pozwanych) wydał wyrok, którym oddalił wszystkie roszczenia zgłoszone przez stronę powodową oraz zasądził na rzecz Rzeczpospolitej Polskiej częściowy zwrot kosztów postępowania.

Postępowanie toczyło się od listopada 2013r. na podstawie Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL z 1976 r. i było administrowane przez Permanent Court of Arbitration z siedzibą w Hadze. Miejscem arbitrażu jest Belgia. Przedmiotem postępowania były roszczenia wywiedzione przez Powodów z BIT-u Polska-Norwegia, a związane z branżą rolniczą, w ramach której Geir i Kristian Almås poprzez spółki prawa handlowego prowadzili w Polsce działalność gospodarczą. Pełnomocnikami Powodów byli prawnicy z norweskiej kancelarii Advokatfirmaet Wiersholm AS z siedzibą w Oslo. Rzeczpospolitą Polską w postępowaniu reprezentowali: Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa oraz kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Sp.k.