Radca w Departamencie Prawa Międzynarodowego i Europejskiego