Petycja dotyczy uwzględnienia interesów mieszkańców w procesie wydawania zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej składnik mienia państwowej osoby prawnej.

Odwzorowanie cyfrowe petycji – załącznik pdf

Data złożenia: 27 luty 2017 r.

Odwzorowanie cyfrowe odpowiedzi

Załącznik1

Załącznik2