W grudniu 2019 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy między Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a Biurem Organizacyjnym Telders International Law Moot Court. Współpraca została zawarta na okres dwóch lat. Ma ona polegać na promowaniu i organizowaniu przez Prokuratorię Generalną konkursu Telders International Law Moot Court w Polsce.

            Prokuratoria Generalna będzie działać jako Krajowa Komisja Organizacyjna zgodnie z Regulaminem konkursu.

            Konkurs polega na symulacji rozprawy (moot court) przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości - organem sądowym ONZ i jednocześnie najbardziej prestiżowym sądem międzynarodowym na świecie. Konkurs im. Teldersa cieszy się uznaną renomą w Europie. Finał odbywa się każdego roku w czerwcu w siedzibie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze.

            W konkursie biorą udział uniwersyteckie drużyny studentów, a każdy zespół wciela się w rolę przedstawicieli procesowych dwóch fikcyjnych państw. Każda rozprawa jest odrębnym „meczem” między dwoma drużynami studentów. Kazusy dotyczą rzeczywistych, skomplikowanych problemów prawnych. W świecie międzynarodowym i prawniczym konkurs traktowany jest jako kuźnia młodych talentów dla wielkich kancelarii prawniczych i urzędów państwowych, w tym Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Prokuratorii Generalnej RP.

            Do finałów konkursu w Hadze zostanie zakwalifikowany najlepszy polski uniwersytet.