6 grudnia 2019 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy między Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Współpraca ma polegać w szczególności na organizowaniu przez przedstawicieli Prokuratorii Generalnej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej wykładów i szkoleń, udziału przedstawicieli Prokuratorii Generalnej w szkoleniach organizowanych przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej.