4 marca 2020 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy między Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Współpraca ma polegać m.in. na utworzeniu na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie zajęć fakultatywnych dotyczących zakresu działania Prokuratorii Generalnej, udziału w wybranych zajęciach dla studentów celem przedstawienia instytucji Prokuratorii Generalnej, organizację praktyk studenckich, a także, w miarę posiadanych możliwości finansowych, płatnych staży dla najlepszych studentów/absolwentów w Prokuratorii Generalnej.