5 listopada 2019 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy między Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a Uniwersytetem Śląskim. Współpraca ma polegać m.in. na utworzeniu na Uniwersytecie Śląskim zajęć fakultatywnych dotyczących zakresu działania Prokuratorii Generalnej, udziału w wybranych zajęciach dla studentów celem przedstawienia instytucji Prokuratorii Generalnej, organizację praktyk studenckich, a także, w miarę posiadanych możliwości finansowych, płatnych staży dla najlepszych studentów/absolwentów w Prokuratorii Generalnej.