23 października 2019 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy między Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a Wyższą Szkołą Bankową w Warszawie. Współpraca ma polegać w szczególności na utworzeniu w Wyższej Szkole Bankowej zajęć fakultatywnych dotyczących zakresu działania Prokuratorii Generalnej, udziału w wybranych zajęciach dla studentów celem przedstawienia instytucji Prokuratorii Generalnej, organizację praktyk studenckich, a także, w miarę posiadanych możliwości finansowych, płatnych staży dla najlepszych studentów/absolwentów w Prokuratorii Generalnej.