28 listopada 2019 Sąd Okręgowy w Gliwicach rozpoznając apelację wyroku Sądu Rejonowego w Rybniku w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia w tzw. sprawie „smogowej” zapowiedział skierowanie do Sądu Najwyższego pytania prawnego. Wątpliwość Sądu Okręgowego dotyczy charakteru prawnego „prawa do życia w niezanieczyszczonym środowisku” i jednoznacznego rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy czy prawo to jest jednym z dóbr osobistych.

Zapowiadana decyzja Sądu Okręgowego w Gliwicach pozwoli na przesądzenie kwestii mającej znaczenie dla szeregu spraw toczących się przed sądami powszechnymi w całej Polsce, w tym dla wielu prowadzonych w PGRP.