Z dniem 10 października 2018 r. pan Leszek Bosek przestał pełnić funkcję Prezesa Prokuratorii Generalnej RP.

Z dniem 12 października 2018 r. panu Markowi Millerowi zostało powierzone pełnienie obowiązków Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.