Prezes Rady Ministrów w dniu 5 lutego 2019 r. powołał z dniem 6 lutego 2019 r. Pana Mariusza Haładyja na stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.