Praktyki w Prokuratorii Generalnej RP

Prokuratoria oferuje możliwość odbycia praktyk pod opieką profesjonalnych prawników, którzy swoim wieloletnim doświadczeniem i wiedzą prawniczą na najwyższym poziomie zapewniają skuteczną ochronę prawną Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Skarbu Państwa.

 

Praktyki w Prokuratorii Generalnej to doskonała okazja dla studentów i absolwentów prawa, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę praktyczną oraz podnieść kwalifikacje zawodowe poprzez:

-sporządzanie projektów pism procesowych,

-zapoznanie się z pracą sądów, urzędów i innych instytucji,

-analizę doktryny i orzecznictwa,

-udział w przygotowaniu do mediacji i negocjacji,

-zapoznanie się oraz pomoc przy wydawaniu opinii prawnych dotyczących ważnych umów,

-wykonywanie czynności pod opieką i nadzorem profesjonalnych prawników.

 

Nasze oczekiwania:

- kształcenie się na II, III, IV i V roku studiów prawniczych, absolwenci prawa lub aplikanci,

- posiadanie wiedzy z zakresu prawa, w szczególności prawa cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego,

- komunikatywność, dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole.

 

Więcej informacji w zakładce Kariera -> Praktyki.

Serdecznie zapraszamy!