Prokuratoria Generalna RP udzieliła prawnego wsparcia Skarbowi Państwa - Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w procesie inwestycyjnym, dotyczącym jednego z najważniejszych w ostatnim czasie przedsięwzięć polskiego przemysłu chemicznego - projektu Polimery Police. Prokuratoria Generalna brała czynny udział w przygotowaniu i negocjacjach umowy inwestycyjnej oraz pozostałej dokumentacji związanej z jej zawarciem. 

Projekt Polimery Police, jest to inwestycja obejmująca budowę jednej z najnowocześniejszych w Europie instalacji do produkcji propylenu oraz polipropylenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Skarb Państwa planuje zainwestować w ten projekt ponad 56 mln zł, obejmując akcje spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Spółką bezpośrednio realizującą Projekt Polimery Police jest GA Polyolefins S.A., która jest w spółką celową powołaną we wrześniu 2015 r.