Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w Urzędzie Prokuratorii Generalnej są zatrudniani referendarze. Referendarz wykonuje, pod nadzorem radcy czynności procesowe przed sądami powszechnymi i polubownymi i inne czynności związane z wykonywaniem zadań Prokuratorii Generalnej. Referendarz wykonuje polecenia przełożonych oraz radców, dotyczące treści czynności. W przypadku gdy w postępowaniu przed sądem ujawnią się nowe okoliczności, referendarz samodzielnie podejmuje decyzje związane z dalszym tokiem postępowania. Na stanowisku referendarza może być zatrudniona osoba, która przez co najmniej 2 lata wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej, stosowaniem lub tworzeniem prawa lub pracowała na stanowisku związanym bezpośrednio z działalnością orzeczniczą i pomocą w tym zakresie w pracy sędziów.

Referendarze:

  1. Matylda Barańska
  2. Kacper Chołody
  3. Agnieszka Dachowska-Marek
  4. Anna Gawrysiak
  5. Ewa Gładysz
  6. Paulina Gorajewska
  7. Magdalena Holiczko
  8. Sylwia Kantarska
  9. Bartłomiej Kobiela
  10. Piotr Kołomyjski
  11. Monika Kubik
  12. Paweł Kulesza
  13. Tomasz Kwiatkowski
  14. Damian Noremberg
  15. dr Hanna Nowak
  16. Magdalena Paliszewska
  17. Jakub Paprocki
  18. Jonasz Pieckowski
  19. Maciej Ratajczak
  20. Nina Romańska
  21. Magdalena Suchodolska
  22. Karolina Trywiańska
  23. Bartłomiej Walczak
  24. Jarosław Zasada
  25. Robert Zbytniewski