Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w Urzędzie Prokuratorii Generalnej są zatrudniani referendarze. Referendarz wykonuje, pod nadzorem radcy czynności procesowe przed sądami powszechnymi i polubownymi i inne czynności związane z wykonywaniem zadań Prokuratorii Generalnej. Referendarz wykonuje polecenia przełożonych oraz radców, dotyczące treści czynności. W przypadku gdy w postępowaniu przed sądem ujawnią się nowe okoliczności, referendarz samodzielnie podejmuje decyzje związane z dalszym tokiem postępowania. Na stanowisku referendarza może być zatrudniona osoba, która przez co najmniej 2 lata wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej, stosowaniem lub tworzeniem prawa lub pracowała na stanowisku związanym bezpośrednio z działalnością orzeczniczą i pomocą w tym zakresie w pracy sędziów.

Referendarze:

 1. Matylda Barańska
 2. Michał Benewiat
 3. Kacper Chołody
 4. Jacek Choma
 5. Agnieszka Dachowska-Marek
 6. Maciej Drzazgowski
 7. Anna Gawrysiak
 8. Ewa Gładysz
 9. Paulina Gorajewska
 10. Sylwia Kantarska
 11. Anna Kaczyńska
 12. Bartłomiej Kobiela
 13. Piotr Kołomyjski
 14. Agnieszka Kordecka
 15. Monika Kubik
 16. dr Jacek Kudła
 17. Paweł Kulesza
 18. Tomasz Kwiatkowski
 19. dr Adam Nowak
 20. dr Hanna Nowak
 21. Jakub Paprocki
 22. Jonasz Pieckowski
 23. Piotr Nowak
 24. Monika Piotrowska
 25. Nina Romańska
 26. Bartosz Soloch
 27. Magdalena Suchodolska
 28. Kinga Szczepańska
 29. Maciej Szczerba
 30. Joanna Szczerba
 31. Karolina Trywiańska
 32. Bartłomiej Walczak
 33. Magdalena Węgrzyn
 34. Jarosław Zasada
 35. Robert Zbytniewski
 36. Damian Zieliński