Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w Urzędzie Prokuratorii Generalnej są zatrudniani referendarze. Referendarz wykonuje, pod nadzorem radcy czynności procesowe przed sądami powszechnymi i polubownymi i inne czynności związane z wykonywaniem zadań Prokuratorii Generalnej. Referendarz wykonuje polecenia przełożonych oraz radców, dotyczące treści czynności. W przypadku gdy w postępowaniu przed sądem ujawnią się nowe okoliczności, referendarz samodzielnie podejmuje decyzje związane z dalszym tokiem postępowania. Na stanowisku referendarza może być zatrudniona osoba, która przez co najmniej 2 lata wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej, stosowaniem lub tworzeniem prawa lub pracowała na stanowisku związanym bezpośrednio z działalnością orzeczniczą i pomocą w tym zakresie w pracy sędziów.

Referendarze:

  1. Matylda Barańska
  2. Kacper Chołody
  3. Agnieszka Dachowska-Marek
  4. Anna Gawrysiak
  5. Ewa Gładysz
  6. Paulina Gorajewska
  7. Sylwia Kantarska
  8. Bartłomiej Kobiela
  9. Piotr Kołomyjski
  10. Monika Kubik
  11. Paweł Kulesza
  12. Tomasz Kwiatkowski
  13. dr Hanna Nowak
  14. Magdalena Paliszewska
  15. Jakub Paprocki
  16. Jonasz Pieckowski
  17. Nina Romańska
  18. Bartosz Soloch
  19. Magdalena Suchodolska
  20. Karolina Trywiańska
  21. Bartłomiej Walczak
  22. Magdalena Węgrzyn
  23. Jarosław Zasada
  24. Robert Zbytniewski
  25. Damian Zieliński