Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w Urzędzie Prokuratorii Generalnej są zatrudniani referendarze. Referendarz wykonuje, pod nadzorem radcy czynności procesowe przed sądami powszechnymi i polubownymi i inne czynności związane z wykonywaniem zadań Prokuratorii Generalnej. Referendarz wykonuje polecenia przełożonych oraz radców, dotyczące treści czynności. W przypadku gdy w postępowaniu przed sądem ujawnią się nowe okoliczności, referendarz samodzielnie podejmuje decyzje związane z dalszym tokiem postępowania. Na stanowisku referendarza może być zatrudniona osoba, która przez co najmniej 2 lata wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej, stosowaniem lub tworzeniem prawa lub pracowała na stanowisku związanym bezpośrednio z działalnością orzeczniczą i pomocą w tym zakresie w pracy sędziów.

Referendarze:

 1. Matylda Barańska
 2. Michał Benewiat
 3. Kacper Chołody
 4. Jacek Choma
 5. Agnieszka Dachowska-Marek
 6. Maciej Drzazgowski
 7. Anna Gawrysiak
 8. Ewa Gładysz
 9. Paulina Gorajewska
 10. Anna Kaczyńska
 11. Bartłomiej Kobiela
 12. Piotr Kołomyjski
 13. Agnieszka Kordecka
 14. Monika Kubik
 15. dr Jacek Kudła
 16. Paweł Kulesza
 17. Tomasz Kwiatkowski
 18. dr Adam Nowak
 19. dr Hanna Nowak
 20. Jonasz Pieckowski
 21. Piotr Nowak
 22. Monika Piotrowska
 23. Nina Romańska
 24. Bartosz Soloch
 25. Magdalena Suchodolska
 26. Kinga Szczepańska
 27. Maciej Szczerba
 28. Joanna Szczerba
 29. Karolina Trywiańska
 30. Bartłomiej Walczak
 31. Magdalena Węgrzyn
 32. Jarosław Zasada
 33. Robert Zbytniewski
 34. Damian Zieliński