Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w Urzędzie Prokuratorii Generalnej są zatrudniani referendarze. Referendarz wykonuje, pod nadzorem radcy czynności procesowe przed sądami powszechnymi i polubownymi i inne czynności związane z wykonywaniem zadań Prokuratorii Generalnej. Referendarz wykonuje polecenia przełożonych oraz radców, dotyczące treści czynności. W przypadku gdy w postępowaniu przed sądem ujawnią się nowe okoliczności, referendarz samodzielnie podejmuje decyzje związane z dalszym tokiem postępowania. Na stanowisku referendarza może być zatrudniona osoba, która przez co najmniej 2 lata wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej, stosowaniem lub tworzeniem prawa lub pracowała na stanowisku związanym bezpośrednio z działalnością orzeczniczą i pomocą w tym zakresie w pracy sędziów.

Referendarze:

 1. Michał Benewiat
 2. Weronika Brynda
 3. Kacper Chołody
 4. Jacek Choma
 5. Maciej Drzazgowski
 6. Anna Gawrysiak
 7. Anna Kaczyńska
 8. Agnieszka Kordecka
 9. Jacek Kudła
 10. Paweł Kulesza
 11. Tomasz Kwiatkowski
 12. dr Adam Nowak
 13. dr Hanna Nowak
 14. Piotr Nowak
 15. Monika Piotrowska
 16. Nina Romańska
 17. Bartosz Soloch
 18. Magdalena Suchodolska
 19. Kinga Szczepańska
 20. Maciej Szczerba
 21. Joanna Szczerba
 22. Bartłomiej Walczak
 23. Magdalena Węgrzyn
 24. Jarosław Zasada
 25. Robert Zbytniewski
 26. Damian Zieliński