Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w Urzędzie Prokuratorii Generalnej są zatrudniani referendarze. Referendarz wykonuje, pod nadzorem radcy czynności procesowe przed sądami powszechnymi i polubownymi i inne czynności związane z wykonywaniem zadań Prokuratorii Generalnej. Referendarz wykonuje polecenia przełożonych oraz radców, dotyczące treści czynności. W przypadku gdy w postępowaniu przed sądem ujawnią się nowe okoliczności, referendarz samodzielnie podejmuje decyzje związane z dalszym tokiem postępowania. Na stanowisku referendarza może być zatrudniona osoba, która przez co najmniej 2 lata wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej, stosowaniem lub tworzeniem prawa lub pracowała na stanowisku związanym bezpośrednio z działalnością orzeczniczą i pomocą w tym zakresie w pracy sędziów.

Referendarze:

 1. Matylda Barańska
 2. Michał Benewiat
 3. Kacper Chołody
 4. Jacek Choma
 5. Agnieszka Dachowska-Marek
 6. Maciej Drzazgowski
 7. Anna Gawrysiak
 8. Ewa Gładysz
 9. Anna Kaczyńska
 10. Bartłomiej Kobiela
 11. Piotr Kołomyjski
 12. Agnieszka Kordecka
 13. dr Jacek Kudła
 14. Paweł Kulesza
 15. Tomasz Kwiatkowski
 16. dr Adam Nowak
 17. dr Hanna Nowak
 18. Piotr Nowak
 19. Monika Piotrowska
 20. Nina Romańska
 21. Bartosz Soloch
 22. Magdalena Suchodolska
 23. Kinga Szczepańska
 24. Maciej Szczerba
 25. Joanna Szczerba
 26. Karolina Trywiańska
 27. Bartłomiej Walczak
 28. Magdalena Węgrzyn
 29. Jarosław Zasada
 30. Robert Zbytniewski