Ochrona danych w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 


Akty prawne regulujące ochronę danych osobowych:
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (opublikowane w Dz.Urz. UE L 119, s. 1)
- ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych


Administrator:
- Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
- adres:  00-682 Warszawa, ul. Hoża 76/78
- e-mail: kancelaria@prokuratoria.gov.pl


Inspektor ochrony danych:
- Piotr Kupaj
- e-mail: iod@prokuratoria.gov.pl
- adres: Prokuratoria Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, 00-682 Warszawa, ul. Hoża 76/78


Organ nadzorczy:
- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
- adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
- każda osoba ma prawo wniesienia do organu nadzorczego skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych