11 sierpnia 2016 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda objął honorowym patronatem Rok Jubileuszowy Prokuratorii Generalnej.