Rozstrzygnięcie Nr 23/2017 w sprawie o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.

Rozstrzygnięcie nr 23