Rozstrzygnięcie Nr 3/2018 w sprawie o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.

Rozstrzygnięcie nr 3