Rozstrzygnięcie Nr 34/2018 w sprawie o zapłatę.

Rozstrzygnięcie nr 34