Rozstrzygnięcie Nr 35/2018 w sprawie o zapłatę.

Rozstrzygnięcie nr 35