Skarb Państwa - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej Skarb Państwa - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej pl Copyright © Skarb Państwa - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej http://prokuratoria.gov.pl//porozumienie-o-wspolpracy-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-z-katolickim-uniwersytetem-lubelskim,new,mg,21.html,154 Porozumienie o współpracy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim

Porozumienie o współpracy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim

2020-03-10 13:25:35
http://prokuratoria.gov.pl//porozumienie-o-wspolpracy-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-z-uniwersytetem-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie,new,mg,21.html,153 Porozumienie o współpracy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Porozumienie o współpracy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

2020-03-10 13:23:11
http://prokuratoria.gov.pl//praktyki-w-prokuratorii-generalnej-rp,new,mg,21.html,152 Praktyki w Prokuratorii Generalnej RP

Prokuratoria oferuje możliwość odbycia praktyk pod opieką profesjonalnych prawników, którzy swoim wieloletnim doświadczeniem i wiedzą prawniczą na najwyższym poziomie zapewniają skuteczną ochronę prawną Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Skarbu Państwa...

2020-03-04 14:25:49
http://prokuratoria.gov.pl//wyrok-sadu-apelacyjnego-zmieniajacy-na-korzysc-skarbu-panstwa-orzeczenie-sadu-i-instancji-w-sprawach-o-roszczenia-podwykonawcow,new,mg,21.html,151 Wyrok Sądu Apelacyjnego zmieniający na korzyść Skarbu Państwa orzeczenie Sądu I instancji w sprawach o roszczenia podwykonawców.

Wyrokiem z 10 stycznia 2020 r. sygn. akt: I ACa 1256/19 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmienił niekorzystny dla Skarbu Państwa wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu...

2020-03-03 16:39:08
http://prokuratoria.gov.pl//runda-przygotowawcza-jessup-international-law-moot-court-w-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej,new,mg,21.html,150 Runda przygotowawcza Jessup International Law Moot Court w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

W piątek 24 stycznia Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej gościła drużynę Uniwersytetu Jagiellońskiego na rundzie przygotowawczej konkursu pt. Jessup International Law Moot Court...

2020-01-31 13:17:07
http://prokuratoria.gov.pl//index.php?p=new&idg=21&id=149 Wyniki III edycji konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego

W dniu 23 stycznia br. Kapituła III edycji konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego wyłoniła na posiedzeniu laureatów i wyróżnionych.

2020-01-27 10:19:28
http://prokuratoria.gov.pl//porozumienie-o-wspolpracy-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-z-rzecznikiem-malych-i-srednich-przedsiebiorcow,new,mg,21.html,148 Porozumienie o współpracy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców 2020-01-17 14:15:12 http://prokuratoria.gov.pl//index.php?p=new&idg=21&id=127 III Edycja Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza III Edycję Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską  z zakresu prawa sądowego.

2020-01-10 13:03:24
http://prokuratoria.gov.pl//ii-edycja-konkursu-o-nagrode-prezesa-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-za-najlepsza-prace-habilitacyjna-najlepsza-prace-doktorska-i-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-prawa-sadowego,new,mg,21.html,64 II Edycja Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę habilitacyjną, najlepszą pracę doktorską i najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza II Edycję Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę habilitacyjną, najlepszą pracę doktorską i najlepszą pracę magisterską  z zakresu prawa sądowego.

Celem Konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie prawa sądowego oraz uczczenie pamięci Stanisława Bukowieckiego.

2020-01-10 13:02:38
http://prokuratoria.gov.pl//kapitula-i-edycji-konkursu-o-nagrode-prezesa-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-za-najlepsza-prace-doktorska-i-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-prawa-sadowego-ku-pamieci-stanislawa-bukowieckiego,new,mg,21.html,48 Kapituła I edycji konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę doktorską i najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego 2020-01-10 13:01:51 http://prokuratoria.gov.pl//konkurs,new,mg,21.html,37 I Edycja Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę doktorską i najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego 2020-01-10 13:01:04 http://prokuratoria.gov.pl//wniosek-o-wydanie-opinii-prawnej-przez-pgrp,new,mg,21.html,36 Wniosek o wydanie opinii prawnej przez PGRP

Prosimy o przesyłanie wniosku wraz z załącznikami również w formie elektronicznej pod następujący adres poczty elektronicznej: kancelaria@ prokuratoria.gov.pl, z zastrzeżeniem, że skutki prawne określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 2261) wywołuje jedynie wniosek pisemny.

2020-01-10 12:59:58
http://prokuratoria.gov.pl//prokuratoria-generalna-doradzala-w-procesie-inwestycyjnym-projektu-polimery-police,new,mg,21.html,145 Prokuratoria Generalna doradzała w procesie inwestycyjnym projektu Polimery Police 2019-12-17 08:11:02 http://prokuratoria.gov.pl//porozumienie-o-wspolpracy-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-z-biurem-organizacyjnym-telders-international-law-moot-court,new,mg,21.html,144 Porozumienie o współpracy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z Biurem Organizacyjnym Telders International Law Moot Court 2019-12-14 12:25:47 http://prokuratoria.gov.pl//porozumienie-o-wspolpracy-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-z-krajowa-szkola-administracji-publicznej,new,mg,21.html,143 Porozumienie o współpracy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z Krajową Szkołą Administracji Publicznej 2019-12-09 11:32:01 http://prokuratoria.gov.pl//postepowanie-w-tzw-sprawie-smogowej-przed-sadem-okregowym-w-gliwicach,new,mg,21.html,140 Postępowanie w tzw. sprawie „smogowej” przed Sądem Okręgowym w Gliwicach

Sąd Okręgowy w Gliwicach zapowiedział skierowanie do Sądu Najwyższego pytania prawnego dotyczącego charakteru prawa do życia w niezanieczyszczonym środowisku.

2019-12-09 08:43:48
http://prokuratoria.gov.pl//porozumienie-o-wspolpracy-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-z-uniwersytetem-slaskim,new,mg,21.html,142 Porozumienie o współpracy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z Uniwersytetem Śląskim 2019-12-06 15:15:53 http://prokuratoria.gov.pl//porozumienie-o-wspolpracy-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-z-wyzsza-szkola-bankowa-w-warszawie,new,mg,21.html,141 Porozumienie o współpracy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z Wyższą Szkołą Bankową w Warszawie 2019-12-06 15:11:55 http://prokuratoria.gov.pl//wazny-wyrok-sadu-apelacyjnego-w-warszawie-w-precedensowej-sprawie,new,mg,21.html,139 Ważny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w precedensowej sprawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił apelację Prokuratorii Generalnej w precedensowej sprawie i uchylił niekorzystny dla Skarbu Państwa wyrok arbitrażowy. Orzeczenie Sądu Apelacyjnego ma istotne znaczenie w postępowaniu przed sądami europejskimi w sprawie o zwrot niedozwolonej pomocy publicznej na łączną kwotę 1,3 miliarda złotych. W postępowaniu apelacyjnym Skarb Państwa wspierała Komisja Europejska.

 

2019-11-29 14:34:11
http://prokuratoria.gov.pl//wyrok-sadu-rejonowego-w-tzw-sprawie-smogowej,new,mg,21.html,138 Wyrok Sądu Rejonowego w tzw. sprawie smogowej

Sąd Rejonowy w Warszawie oddalił powództwo w tzw. „sprawie smogowej”. Powód  domagał się od Skarbu Państwa zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych związaną z zanieczyszczeniem powietrza. Sąd przyjął brak odpowiedzialności Skarbu Państwa, tym samym podzielił stanowiska Prokuratorii Generalnej...

2019-11-29 08:41:35