Skarb Państwa - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej Skarb Państwa - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej pl Copyright © Skarb Państwa - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej http://prokuratoria.gov.pl//porozumienie-o-wspolpracy-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-z-uniwersytetem-slaskim,new,mg,21.html,142 Porozumienie o współpracy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z Uniwersytetem Śląskim 2019-12-06 15:15:53 http://prokuratoria.gov.pl//porozumienie-o-wspolpracy-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-z-wyzsza-szkola-bankowa-w-warszawie,new,mg,21.html,141 Porozumienie o współpracy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z Wyższą Szkołą Bankową w Warszawie 2019-12-06 15:11:55 http://prokuratoria.gov.pl//postepowanie-w-tzw-sprawie-smogowej-przed-sadem-okregowym-w-gliwicach,new,mg,21.html,140 Postępowanie w tzw. sprawie „smogowej” przed Sądem Okręgowym w Gliwicach

Sąd Okręgowy w Gliwicach zapowiedział skierowanie do Sądu Najwyższego pytania prawnego dotyczącego charakteru prawa do życia w niezanieczyszczonym środowisku.

2019-12-03 09:58:42
http://prokuratoria.gov.pl//wazny-wyrok-sadu-apelacyjnego-w-warszawie-w-precedensowej-sprawie,new,mg,21.html,139 Ważny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w precedensowej sprawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił apelację Prokuratorii Generalnej w precedensowej sprawie i uchylił niekorzystny dla Skarbu Państwa wyrok arbitrażowy. Orzeczenie Sądu Apelacyjnego ma istotne znaczenie w postępowaniu przed sądami europejskimi w sprawie o zwrot niedozwolonej pomocy publicznej na łączną kwotę 1,3 miliarda złotych. W postępowaniu apelacyjnym Skarb Państwa wspierała Komisja Europejska.

 

2019-11-29 14:34:11
http://prokuratoria.gov.pl//wyrok-sadu-rejonowego-w-tzw-sprawie-smogowej,new,mg,21.html,138 Wyrok Sądu Rejonowego w tzw. sprawie smogowej

Sąd Rejonowy w Warszawie oddalił powództwo w tzw. „sprawie smogowej”. Powód  domagał się od Skarbu Państwa zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych związaną z zanieczyszczeniem powietrza. Sąd przyjął brak odpowiedzialności Skarbu Państwa, tym samym podzielił stanowiska Prokuratorii Generalnej...

2019-11-29 08:41:35
http://prokuratoria.gov.pl//ugoda-w-sprawie-katastrofy-hali-mtk,new,mg,21.html,137 Ugoda w sprawie katastrofy Hali MTK

Ugoda w sprawie katastrofy Hali MTK

2019-11-18 12:32:46
http://prokuratoria.gov.pl//ugoda-sadowa-zus-przy-uczestnictwie-prokuratorii-generalnej,new,mg,21.html,136 Ugoda sądowa ZUS przy uczestnictwie Prokuratorii Generalnej

8 listopada 2019 r. przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie została zawarta ugoda sądowa...

2019-11-14 14:47:58
http://prokuratoria.gov.pl//korzystny-dla-skarbu-panstwa-wyrok-sadu-okregowego-w-warszawie,new,mg,21.html,135 Korzystny dla Skarbu Państwa wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie.

Kolejny korzystny dla Skarbu Państwa wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie dotyczącej odpowiedzialności Skarbu Państwa w związku z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego

2019-11-08 10:36:53
http://prokuratoria.gov.pl//wyroznienie-honorowe-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej,new,mg,21.html,134 Wyróżnienie honorowe Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

10 października 2019 r. Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej otrzymała honorowe wyróżnienie „Lider Współpracy” z okazji jubileuszu 85-lecia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2019-10-15 10:38:22
http://prokuratoria.gov.pl//korzystny-dla-skarbu-panstwa-wyrok-sadu-apelacyjnego-w-poznaniu,new,mg,21.html,133 Korzystny dla Skarbu Państwa wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Korzystny dla Skarbu Państwa wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w sprawie dotyczącej odpowiedzialności Skarbu Państwa w związku z bezprawnym działaniem władzy publicznej, wyrażonym w wydaniu dotkniętej wadami decyzji wywłaszczeniowej.

2019-10-08 12:49:25
http://prokuratoria.gov.pl//korzystny-dla-skarbu-panstwa-wyrok-sadu-okregowego-w-warszawie,new,mg,21.html,132 Korzystny dla Skarbu Państwa wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z 28 sierpnia 2019r, Sąd oddalił w całości powództwo w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa .

2019-09-10 12:19:10
http://prokuratoria.gov.pl//rozstrzygniecie-nr-342018,new,mg,108.html,131 Rozstrzygnięcie Nr 34/2018

Rozstrzygnięcie Nr 34/2018 w sprawie o zapłatę.

2019-09-06 12:37:33
http://prokuratoria.gov.pl//korzystny-dla-skarbu-panstwa-wyrok-sadu-najwyzszego,new,mg,21.html,130 Korzystny dla Skarbu Państwa wyrok Sądu Najwyższego

Wyrokiem z 3 lipca 2019 r. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną powodów.

2019-08-19 12:10:43
http://prokuratoria.gov.pl//korzystny-dla-skarbu-panstwa-wyrok-sadu-apelacyjnego-w-katowicach,new,mg,21.html,129 Korzystny dla Skarbu Państwa wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Wyrokiem z 21 czerwca 2019r., Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację strony powodowej od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z 30 kwietnia 2018r.

2019-08-05 12:43:01
http://prokuratoria.gov.pl//index.php?p=new&idg=21&id=127 III Edycja Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza III Edycję Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską  z zakresu prawa sądowego.

2019-07-31 14:53:38
http://prokuratoria.gov.pl//rozszerzenie-kognicji-sadu-polubownego-przy-pgrp,new,mg,21.html,128 Rozszerzenie kognicji Sądu Polubownego przy PGRP

Z dniem 15 sierpnia br. wejdą w życie przepisy rozszerzające kognicję Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

2019-07-18 09:12:30
http://prokuratoria.gov.pl//ponowne-wstrzymanie-wykonalnosci-wyroku-arbitrazowego-zasadzajacego-odszkodowanie-na-rzecz-pl-holdings-sarl-podmiot-zalezny-funduszu-abris-capital-partners,new,mg,21.html,126 Ponowne wstrzymanie wykonalności wyroku arbitrażowego zasądzającego odszkodowanie na rzecz PL Holdings S.a.r.l. (podmiot zależny funduszu Abris Capital Partners).

Na mocy postanowienia z dnia 9 kwietnia 2019r. szwedzkiego Sądu Najwyższego (sygn. akt T 1569-19) wstrzymana została wykonalność wyroku arbitrażowego z dnia 28 września 2017r. wydanego w sprawie PL Holdings S.a.r.l. przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

2019-04-12 10:18:45
http://prokuratoria.gov.pl//rzecznik-prasowy,new,mg,21.html,125 Rzecznik prasowy.

Z dniem 8 kwietnia 2019 r. mec. Bartosz Swatek został powołany do pełnienia funkcji rzecznika prasowego Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Bartosz Swatek jest radcą Prokuratorii Generalnej od 15 marca 2006 roku. Obowiązki rzecznika prasowego będzie łączył z dotychczasową działalnością.

2019-04-09 14:33:16
http://prokuratoria.gov.pl//wyrok-sadu-apelacyjnego-w-paryzu-w-sprawie-vincent-j-ryan-i-in-przeciwko-rzeczypospolitej-polskiej,new,mg,21.html,124 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Paryżu w sprawie Vincent J. Ryan i in. przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 2 kwietnia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Paryżu (Cour d’appel de Paris) w całości oddalił skargę o uchylenie wyroku trybunału arbitrażowego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Vincent J. Ryan, Schooner Capital LLC i Atlantic Investment Partners LLC przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

2019-04-09 14:32:48
http://prokuratoria.gov.pl//100-lecie-odzyskania-niepodleglosci,new,mg,21.html,59 100-lecie Odzyskania Niepodległości


100-lecie odzyskania niepodległości

2019-04-09 14:25:40