Skarb Państwa - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej Skarb Państwa - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej pl Copyright © Skarb Państwa - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej http://prokuratoria.gov.pl//wyroznienie-honorowe-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej,new,mg,21.html,134 Wyróżnienie honorowe Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

10 października 2019 r. Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej otrzymała honorowe wyróżnienie „Lider Współpracy” z okazji jubileuszu 85-lecia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2019-10-15 10:38:22
http://prokuratoria.gov.pl//korzystny-dla-skarbu-panstwa-wyrok-sadu-apelacyjnego-w-poznaniu,new,mg,21.html,133 Korzystny dla Skarbu Państwa wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Korzystny dla Skarbu Państwa wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w sprawie dotyczącej odpowiedzialności Skarbu Państwa w związku z bezprawnym działaniem władzy publicznej, wyrażonym w wydaniu dotkniętej wadami decyzji wywłaszczeniowej.

2019-10-08 12:49:25
http://prokuratoria.gov.pl//korzystny-dla-skarbu-panstwa-wyrok-sadu-okregowego-w-warszawie,new,mg,21.html,132 Korzystny dla Skarbu Państwa wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z 28 sierpnia 2019r, Sąd oddalił w całości powództwo w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa .

2019-09-10 12:19:10
http://prokuratoria.gov.pl//rozstrzygniecie-nr-342018,new,mg,108.html,131 Rozstrzygnięcie Nr 34/2018

Rozstrzygnięcie Nr 34/2018 w sprawie o zapłatę.

2019-09-06 12:37:33
http://prokuratoria.gov.pl//korzystny-dla-skarbu-panstwa-wyrok-sadu-najwyzszego,new,mg,21.html,130 Korzystny dla Skarbu Państwa wyrok Sądu Najwyższego

Wyrokiem z 3 lipca 2019 r. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną powodów.

2019-08-19 12:10:43
http://prokuratoria.gov.pl//korzystny-dla-skarbu-panstwa-wyrok-sadu-apelacyjnego-w-katowicach,new,mg,21.html,129 Korzystny dla Skarbu Państwa wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Wyrokiem z 21 czerwca 2019r., Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację strony powodowej od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z 30 kwietnia 2018r.

2019-08-05 12:43:01
http://prokuratoria.gov.pl//index.php?p=new&idg=21&id=127 III Edycja Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza III Edycję Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską  z zakresu prawa sądowego.

2019-07-31 14:53:38
http://prokuratoria.gov.pl//rozszerzenie-kognicji-sadu-polubownego-przy-pgrp,new,mg,21.html,128 Rozszerzenie kognicji Sądu Polubownego przy PGRP

Z dniem 15 sierpnia br. wejdą w życie przepisy rozszerzające kognicję Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

2019-07-18 09:12:30
http://prokuratoria.gov.pl//ponowne-wstrzymanie-wykonalnosci-wyroku-arbitrazowego-zasadzajacego-odszkodowanie-na-rzecz-pl-holdings-sarl-podmiot-zalezny-funduszu-abris-capital-partners,new,mg,21.html,126 Ponowne wstrzymanie wykonalności wyroku arbitrażowego zasądzającego odszkodowanie na rzecz PL Holdings S.a.r.l. (podmiot zależny funduszu Abris Capital Partners).

Na mocy postanowienia z dnia 9 kwietnia 2019r. szwedzkiego Sądu Najwyższego (sygn. akt T 1569-19) wstrzymana została wykonalność wyroku arbitrażowego z dnia 28 września 2017r. wydanego w sprawie PL Holdings S.a.r.l. przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

2019-04-12 10:18:45
http://prokuratoria.gov.pl//rzecznik-prasowy,new,mg,21.html,125 Rzecznik prasowy.

Z dniem 8 kwietnia 2019 r. mec. Bartosz Swatek został powołany do pełnienia funkcji rzecznika prasowego Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Bartosz Swatek jest radcą Prokuratorii Generalnej od 15 marca 2006 roku. Obowiązki rzecznika prasowego będzie łączył z dotychczasową działalnością.

2019-04-09 14:33:16
http://prokuratoria.gov.pl//wyrok-sadu-apelacyjnego-w-paryzu-w-sprawie-vincent-j-ryan-i-in-przeciwko-rzeczypospolitej-polskiej,new,mg,21.html,124 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Paryżu w sprawie Vincent J. Ryan i in. przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 2 kwietnia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Paryżu (Cour d’appel de Paris) w całości oddalił skargę o uchylenie wyroku trybunału arbitrażowego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Vincent J. Ryan, Schooner Capital LLC i Atlantic Investment Partners LLC przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

2019-04-09 14:32:48
http://prokuratoria.gov.pl//100-lecie-odzyskania-niepodleglosci,new,mg,21.html,59 100-lecie Odzyskania Niepodległości


100-lecie odzyskania niepodległości

2019-04-09 14:25:40
http://prokuratoria.gov.pl//postepowanie-o-uchylenie-wyrokow-arbitrazowych-wydanych-w-postepowaniu-arbitrazowym-wszczetym-przez-pl-holdings-sarl-przeciwko-rzeczypospolitej-polskiej-reprezentowanej-przez-ministra-finansow,new,mg,21.html,122 Postępowanie o uchylenie wyroków arbitrażowych wydanych w postępowaniu arbitrażowym wszczętym przez PL Holdings S.a.r.l. przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanej przez Ministra Finansów

W dniu 22 lutego 2019 r. Sąd Apelacyjny w Sztokholmie częściowo oddalił skargę Rzeczypospolitej Polskiej o uchylenie wyroków Trybunału Arbitrażowego z siedzibą w  Sztokholmie...

2019-04-09 14:25:28
http://prokuratoria.gov.pl//wygrana-prokuratorii-generalnej-w-arbitrazu-inwestycyjnym-wszczetym-przez-spolki-juvel-ltd-i-bithell-holdings-ltd-przeciwko-rzeczypospolitej-polskiej-reprezentowanej-przez-ministra-cyfryzacji,new,mg,21.html,123 Wygrana Prokuratorii Generalnej w arbitrażu inwestycyjnym wszczętym przez spółki Juvel Ltd i Bithell Holdings Ltd. przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanej przez Ministra Cyfryzacji

W sprawie, którą Prokuratoria Generalna prowadziła samodzielnie, bez udziału zewnętrznej kancelarii prawnej, Trybunał Arbitrażowy działający przy sądzie arbitrażowym ICC w Paryżu, wydał wyrok...

2019-04-09 14:24:59
http://prokuratoria.gov.pl//rzecznik-prasowy,new,mg,21.html,8 Rzecznik prasowy

Z dniem 10 marca 2016 r. mec. Sylwia Hajnrych została powołana do pełnienia funkcji rzecznika prasowego Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Pani S. Hajnrych jest radcą Prokuratorii Generalnej od 15 czerwca 2009 roku. Obowiązki rzecznika prasowego będzie łączyła z dotychczasową działalnością.

2019-04-09 14:01:36
http://prokuratoria.gov.pl//powolanie-prezesa-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej,new,mg,21.html,121 Powołanie Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Prezes Rady Ministrów w dniu 5 lutego 2019 r. powołał z dniem 6 lutego 2019 r. Pana Mariusza Haładyja na stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

2019-02-05 16:11:33
http://prokuratoria.gov.pl//rozstrzygniecie-nr-12019,new,mg,108.html,120 Rozstrzygnięcie Nr 1/2019

Rozstrzygnięcie Nr 1/2019 w sprawie o stwierdzeniu nabycia spadku.

2019-01-23 09:27:42
http://prokuratoria.gov.pl//informacja-o-wyniku-naboru-na-stanowisko-prezesa-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej,new,mg,21.html,119 Informacja o wyniku naboru na stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 2019-01-16 15:00:22 http://prokuratoria.gov.pl//wyniki-ii-edycji-konkursu-o-nagrode-prezesa-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-za-najlepsza-prace-habilitacyjna-najlepsza-prace-doktorska-i-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-prawa-sadowego,new,mg,21.html,118 Wyniki II Edycji Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę habilitacyjną, najlepszą pracę doktorską i najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego

W dniu 12 grudnia br. Kapituła Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę habilitacyjną, najlepszą pracę doktorską i najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego, na posiedzeniu plenarnym, wyłoniła laureatów i wyróżnionych w II Edycji Konkursu.

2018-12-14 16:22:04
http://prokuratoria.gov.pl//rozstrzygniecie-nr-352018,new,mg,108.html,117 Rozstrzygnięcie Nr 35/2018

Rozstrzygnięcie Nr 35/2018 w sprawie o zapłatę.

2018-11-15 13:50:16