Skarb Państwa - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej Skarb Państwa - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej pl Copyright © Skarb Państwa - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej http://prokuratoria.gov.pl//iv-edycja-konkursu-o-nagrode-prezesa-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-za-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-prawa-sadowego,new,mg,21.html,158 IV Edycja Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza IV Edycję Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską  z zakresu prawa sądowego.

2020-05-25 15:58:55
http://prokuratoria.gov.pl//index.php?p=new&idg=21&id=157 Wygrana Prokuratorii Generalnej RP w arbitrażu inwestycyjnym wszczętym przez Griffin przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

W sprawie, którą prowadziła Prokuratoria Generalna, Trybunał Arbitrażowy, działający na podstawie reguł arbitrażowych ustanowionych przez Sztokholmską Izbę Handlową (SCC), wydał wyrok oddalający wszystkie roszczenia podnoszone przez spółkę Griffin...

2020-05-02 22:24:50
http://prokuratoria.gov.pl//prokuratoria-generalna-rzeczypospolitej-polskiej-patronem-glownym-konkursu-mistrzowie-mediacji,new,mg,21.html,156 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej patronem głównym konkursu „Mistrzowie Mediacji”

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, jako partner naukowy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, objęła patronatem honorowym VII edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrzowie Mediacji”...

2020-04-20 11:44:37
http://prokuratoria.gov.pl//porozumienie-o-wspolpracy-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-z-katolickim-uniwersytetem-lubelskim,new,mg,21.html,154 Porozumienie o współpracy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim

Porozumienie o współpracy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim

2020-03-10 13:25:35
http://prokuratoria.gov.pl//porozumienie-o-wspolpracy-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-z-uniwersytetem-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie,new,mg,21.html,153 Porozumienie o współpracy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Porozumienie o współpracy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

2020-03-10 13:23:11
http://prokuratoria.gov.pl//praktyki-w-prokuratorii-generalnej-rp,new,mg,21.html,152 Praktyki w Prokuratorii Generalnej RP

Prokuratoria oferuje możliwość odbycia praktyk pod opieką profesjonalnych prawników, którzy swoim wieloletnim doświadczeniem i wiedzą prawniczą na najwyższym poziomie zapewniają skuteczną ochronę prawną Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Skarbu Państwa...

2020-03-04 14:25:49
http://prokuratoria.gov.pl//wyrok-sadu-apelacyjnego-zmieniajacy-na-korzysc-skarbu-panstwa-orzeczenie-sadu-i-instancji-w-sprawach-o-roszczenia-podwykonawcow,new,mg,21.html,151 Wyrok Sądu Apelacyjnego zmieniający na korzyść Skarbu Państwa orzeczenie Sądu I instancji w sprawach o roszczenia podwykonawców.

Wyrokiem z 10 stycznia 2020 r. sygn. akt: I ACa 1256/19 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmienił niekorzystny dla Skarbu Państwa wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu...

2020-03-03 16:39:08
http://prokuratoria.gov.pl//runda-przygotowawcza-jessup-international-law-moot-court-w-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej,new,mg,21.html,150 Runda przygotowawcza Jessup International Law Moot Court w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

W piątek 24 stycznia Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej gościła drużynę Uniwersytetu Jagiellońskiego na rundzie przygotowawczej konkursu pt. Jessup International Law Moot Court...

2020-01-31 13:17:07
http://prokuratoria.gov.pl//index.php?p=new&idg=21&id=149 Wyniki III edycji konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego

W dniu 23 stycznia br. Kapituła III edycji konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego wyłoniła na posiedzeniu laureatów i wyróżnionych.

2020-01-27 10:19:28
http://prokuratoria.gov.pl//porozumienie-o-wspolpracy-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-z-rzecznikiem-malych-i-srednich-przedsiebiorcow,new,mg,21.html,148 Porozumienie o współpracy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców 2020-01-17 14:15:12 http://prokuratoria.gov.pl//index.php?p=new&idg=21&id=127 III Edycja Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza III Edycję Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską  z zakresu prawa sądowego.

2020-01-10 13:03:24
http://prokuratoria.gov.pl//ii-edycja-konkursu-o-nagrode-prezesa-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-za-najlepsza-prace-habilitacyjna-najlepsza-prace-doktorska-i-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-prawa-sadowego,new,mg,21.html,64 II Edycja Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę habilitacyjną, najlepszą pracę doktorską i najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza II Edycję Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę habilitacyjną, najlepszą pracę doktorską i najlepszą pracę magisterską  z zakresu prawa sądowego.

Celem Konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie prawa sądowego oraz uczczenie pamięci Stanisława Bukowieckiego.

2020-01-10 13:02:38
http://prokuratoria.gov.pl//kapitula-i-edycji-konkursu-o-nagrode-prezesa-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-za-najlepsza-prace-doktorska-i-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-prawa-sadowego-ku-pamieci-stanislawa-bukowieckiego,new,mg,21.html,48 Kapituła I edycji konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę doktorską i najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego 2020-01-10 13:01:51 http://prokuratoria.gov.pl//konkurs,new,mg,21.html,37 I Edycja Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę doktorską i najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego 2020-01-10 13:01:04 http://prokuratoria.gov.pl//wniosek-o-wydanie-opinii-prawnej-przez-pgrp,new,mg,21.html,36 Wniosek o wydanie opinii prawnej przez PGRP

Prosimy o przesyłanie wniosku wraz z załącznikami również w formie elektronicznej pod następujący adres poczty elektronicznej: kancelaria@ prokuratoria.gov.pl, z zastrzeżeniem, że skutki prawne określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 2261) wywołuje jedynie wniosek pisemny.

2020-01-10 12:59:58
http://prokuratoria.gov.pl//prokuratoria-generalna-doradzala-w-procesie-inwestycyjnym-projektu-polimery-police,new,mg,21.html,145 Prokuratoria Generalna doradzała w procesie inwestycyjnym projektu Polimery Police 2019-12-17 08:11:02 http://prokuratoria.gov.pl//porozumienie-o-wspolpracy-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-z-biurem-organizacyjnym-telders-international-law-moot-court,new,mg,21.html,144 Porozumienie o współpracy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z Biurem Organizacyjnym Telders International Law Moot Court 2019-12-14 12:25:47 http://prokuratoria.gov.pl//porozumienie-o-wspolpracy-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-z-krajowa-szkola-administracji-publicznej,new,mg,21.html,143 Porozumienie o współpracy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z Krajową Szkołą Administracji Publicznej 2019-12-09 11:32:01 http://prokuratoria.gov.pl//postepowanie-w-tzw-sprawie-smogowej-przed-sadem-okregowym-w-gliwicach,new,mg,21.html,140 Postępowanie w tzw. sprawie „smogowej” przed Sądem Okręgowym w Gliwicach

Sąd Okręgowy w Gliwicach zapowiedział skierowanie do Sądu Najwyższego pytania prawnego dotyczącego charakteru prawa do życia w niezanieczyszczonym środowisku.

2019-12-09 08:43:48
http://prokuratoria.gov.pl//porozumienie-o-wspolpracy-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-z-uniwersytetem-slaskim,new,mg,21.html,142 Porozumienie o współpracy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z Uniwersytetem Śląskim 2019-12-06 15:15:53