Skarb Państwa - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej Skarb Państwa - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej pl Copyright © Skarb Państwa - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej http://prokuratoria.gov.pl//index.php?p=new&idg=21&id=59

logo_pl_monochrom_czerwony

2018-07-25 10:16:13
http://prokuratoria.gov.pl//sprawozdanie-z-dzialalnosci-prokuratorii-generalnej-za-rok-2017-przyjete-przez-sejmowa-komisje-do-spraw-energii-i-skarbu-panstwa,new,mg,21.html,84 Sprawozdanie z działalności Prokuratorii Generalnej za rok 2017 przyjęte przez sejmową Komisję do Spraw Energii i Skarbu Państwa

W dniu 18 lipca 2018 r. sejmowa Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa przyjęła przez aklamację sprawozdanie z działalności Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

2018-07-25 10:15:54
http://prokuratoria.gov.pl//ii-edycja-konkursu-o-nagrode-prezesa-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-za-najlepsza-prace-habilitacyjna-najlepsza-prace-doktorska-i-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-prawa-sadowego,new,mg,21.html,64 II Edycja Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę habilitacyjną, najlepszą pracę doktorską i najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza II Edycję Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę habilitacyjną, najlepszą pracę doktorską i najlepszą pracę magisterską  z zakresu prawa sądowego.

Celem Konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie prawa sądowego oraz uczczenie pamięci Stanisława Bukowieckiego.

2018-07-25 10:15:05
http://prokuratoria.gov.pl//rozstrzygniecie-nr-152017,new,mg,108.html,83 Rozstrzygnięcie Nr 15/2017

Rozstrzygnięcie Nr 15/2017 w sprawie o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.

2018-07-18 12:57:18
http://prokuratoria.gov.pl//rozstrzygniecie-nr-142017,new,mg,108.html,82 Rozstrzygnięcie Nr 14/2017

Rozstrzygnięcie Nr 14/2017 w sprawie o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.

2018-07-18 12:53:06
http://prokuratoria.gov.pl//rozstrzygniecie-nr-132017,new,mg,108.html,81 Rozstrzygnięcie Nr 13/2017

Rozstrzygnięcie Nr 13/2017 w sprawie o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.

2018-07-18 12:50:23
http://prokuratoria.gov.pl//rozstrzygniecie-nr-122017,new,mg,108.html,80 Rozstrzygnięcie Nr 12/2017

Rozstrzygnięcie Nr 12/2017 w sprawie o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.

2018-07-18 12:45:29
http://prokuratoria.gov.pl//rozstrzygniecie-nr-112017,new,mg,108.html,79 Rozstrzygnięcie Nr 11/2017

Rozstrzygnięcie Nr 11/2017 w sprawie o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.

2018-07-18 12:42:10
http://prokuratoria.gov.pl//rozstrzygniecie-nr-102017,new,mg,108.html,78 Rozstrzygnięcie Nr 10/2017

Rozstrzygnięcie Nr 10/2017 w sprawie o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.

2018-07-18 12:34:32
http://prokuratoria.gov.pl//rozstrzygniecie-nr-92017,new,mg,108.html,77 Rozstrzygnięcie Nr 9/2017

Rozstrzygnięcie Nr 9/2017 w sprawie o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.

2018-07-18 12:27:37
http://prokuratoria.gov.pl//sad-apelacyjny-w-szwecji-wstrzymal-wykonalnosc-wyroku-zasadzajacego-odszkodowanie-od-rzeczypospolitej-polskiej-na-rzecz-pl-holdings-spolka-zalezna-abris-capital-partners,new,mg,21.html,76 Sąd Apelacyjny w Szwecji wstrzymał wykonalność wyroku zasądzającego odszkodowanie od Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz PL Holdings (spółka zależna Abris Capital Partners)

Postanowieniem z 13 czerwca 2018 r. Sąd Apelacyjny w Sztokholmie wstrzymał wykonalność wyroku końcowego trybunału arbitrażowego wydanego w sprawie z powództwa PL Holdings (spółka zależna Abris Capital Partners) przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

2018-07-12 16:08:51
http://prokuratoria.gov.pl//index.php?p=new&idg=21&id=65 Airbus Helicopters S.A.S. i Airbus S.E. cofnęły wezwanie na arbitraż przeciwko RP wniesione na podstawie polsko-holenderskiej umowy o ochronie inwestycji 2018-07-12 16:08:22 http://prokuratoria.gov.pl//sad-apelacyjny-w-sztokholmie-oddalil-skarge-spolek-cypryjskich-o-uchylenie-wyroku-trybunalu-arbitrazowego,new,mg,21.html,74 Sąd Apelacyjny w Sztokholmie oddalił skargę spółek cypryjskich o uchylenie wyroku trybunału arbitrażowego

Sąd Apelacyjny w Sztokholmie wyrokiem z 18 maja 2018 r. oddalił skargę spółek cypryjskich: Seventhsun Holdings Limited, Jevelinia Limited, Aventon Limited, Stanorode Limited, Wildoro Limited o unieważnienie alternatywnie uchylenie: wyroku częściowego Trybunału Arbitrażowego z 13 października 2015 r. oddalającego roszczenia skierowane przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyroku końcowego z 4 stycznia 2016 r. orzekającego o kosztach postępowania.

2018-07-12 16:01:20
http://prokuratoria.gov.pl//sad-apelacyjny-w-sztokholmie-oddalil-skarge-spolek-cypryjskich-o-uchylenie-wyroku-trybunalu-arbitrazowego,new,mg,42.html,75 Sąd Apelacyjny w Sztokholmie oddalił skargę spółek cypryjskich o uchylenie wyroku trybunału arbitrażowego

Sąd Apelacyjny w Sztokholmie wyrokiem z 18 maja 2018 r. oddalił skargę spółek cypryjskich: Seventhsun Holdings Limited, Jevelinia Limited, Aventon Limited, Stanorode Limited, Wildoro Limited o unieważnienie alternatywnie uchylenie: wyroku częściowego Trybunału Arbitrażowego z 13 października 2015 r. oddalającego roszczenia skierowane przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyroku końcowego z 4 stycznia 2016 r. orzekającego o kosztach postępowania.

2018-06-29 15:56:22
http://prokuratoria.gov.pl//rozstrzygniecie-nr-82017,new,mg,108.html,73 Rozstrzygnięcie Nr 8/2017

Rozstrzygnięcie Nr 8/2017 w sprawie o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.

2018-06-18 10:46:21
http://prokuratoria.gov.pl//rozstrzygniecie-nr-72017,new,mg,108.html,72 Rozstrzygnięcie Nr 7/2017

Rozstrzygnięcie Nr 7/2017 w sprawie o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.

2018-06-18 10:37:22
http://prokuratoria.gov.pl//rozstrzygniecie-nr-62017,new,mg,108.html,71 Rozstrzygnięcie Nr 6/2017

Rozstrzygnięcie Nr 6/2017 w sprawie o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.

2018-06-13 15:52:40
http://prokuratoria.gov.pl//rozstrzygniecie-nr-52017,new,mg,108.html,70 Rozstrzygnięcie Nr 5/2017

Rozstrzygnięcie Nr 5/2017 w sprawie o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.

2018-06-13 14:14:06
http://prokuratoria.gov.pl//rozstrzygniecie-nr-42017,new,mg,108.html,69 Rozstrzygnięcie Nr 4/2017

Rozstrzygnięcie Nr 4/2017 w sprawie o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.

2018-06-13 14:11:32
http://prokuratoria.gov.pl//rozstrzygniecie-nr-12017,new,mg,108.html,67 Rozstrzygnięcie Nr 1/2017

Rozstrzygnięcie Nr 1/2017

2018-06-13 13:57:33