15 grudnia 2017 r. Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wspierany przez Prokuratorię Generalną zawarł ugodę sądową z Wykonawcami umów na budowę 4 odcinków autostrady A1.

 

Ugoda jest efektem prowadzonych od maja br. negocjacji i kończy spory sądowe dotyczące realizacji następujących kontraktów:

- umowy na „Budowę Autostrady A1 Toruń – Stryków, Odcinek I Czerniewice – Odolion od km 151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolion – Brzezie od km 163+300 do km 186+366”; 

- umowy na „Budowę Autostrady A1 Toruń – Stryków, Odcinek III Brzezie – Kowal od km 186+348 do km 215+850”;

- umowy na „Budowę Autostrady A1 Toruń-Stryków od km 215+850 do km 245+800 węzeł Kowal – węzeł Sójki”.

 

W ugodzie strony dokonały rozliczenia wzajemnych roszczeń będących przedmiotem postępowań sądowych z uwzględnieniem obowiązku rozliczenia roszczeń podwykonawców, dostawców i usługodawców.