W dniu 5 listopada 2019 r. przed Sądem Rejonowym w Chorzowie została zawarta ugoda pomiędzy 79 osobami – członkami grupy w postępowaniu grupowym zakończonym prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z 23 kwietnia 2018 r. dotyczącym roszczeń związanych z katastrofą Hali MTK z 28 stycznia 2006 r. a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Prezydenta Chorzowa oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chorzowie zastępowanymi przez Prokuratorię Generalną RP. Ugoda ta stanowi ważny etap w uregulowaniu roszczeń rodzin ofiar katastrofy.