Prosimy o przesyłanie wniosku wraz z załącznikami również w formie elektronicznej pod następujący adres poczty elektronicznej: kancelaria@ prokuratoria.gov.pl, z zastrzeżeniem, że skutki prawne określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 2261) wywołuje jedynie wniosek pisemny.

Wzór wniosku o wydanie opinii prawnej można pobrać z zakładki Opinie prawne.