W dniu 18 września 2017 r. prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, prof. Leszek Bosek, wygłosił w ramach „poniedziałków radcowskich”, organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, dwa otwarte wykłady dla radców prawnych pt. „Prokuratoria Generalna RP - kompetencje i współpraca z podmiotami reprezentującymi Skarb Państwa oraz spółkami – cz. I” oraz „Prokuratoria Generalna RP - kompetencje i współpraca z podmiotami reprezentującymi Skarb Państwa oraz spółkami – cz. II”.

Prezes_wykład1