10 października 2019 r. Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej otrzymała honorowe wyróżnienie „Lider Współpracy” z okazji jubileuszu 85-lecia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wyróżnienie to zostało przyznane Prokuratorii Generalnej za świadczenie profesjonalnej i pełnej zaangażowania pomocy prawnej Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. W szczególności Prokuratoria została wyróżniona za udział w szeregu skomplikowanych negocjacji, których ustalenia miały kluczowe znaczenie dla działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i doprowadziły do ugodowego zakończenia sporów. Prokuratoria zyskała uznanie także za reprezentowanie Zakładu w toku sporów sądowych.

IMG_20191011_121148-1