11 października 2016 roku w dwusetną rocznicę utworzenia Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego w siedzibie Głównego Urzędu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa udostępniono wystawę prezentującą doświadczenia urzędów zajmujących się na ziemiach polskich instytucjonalną ochroną dóbr publicznych.

Artykuł dotyczący tej wystawy zamieścił dziennik Rzeczpospolita.