Taka wykładnia prowadzi bowiem do retroaktywnego stosowania przepisów.

Prokuratoria Generalna w swoim poglądzie wskazała, że oceniając zgodność z prawem decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdzającej stawki  za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej na lata 2013/2014 przez pryzmat nieobowiązującego w dacie jej wydania rozporządzenia Komisji 2015/909, Sąd dokonał niedopuszczalnej, retroaktywnej wykładni art. 33 ust. 7 i 8 ustawy o transporcie kolejowym.


Pogląd Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej