Zgodny ze stanowiskiem Prokuratorii Generalnej pogląd Sądu Najwyższego w przedmiocie roszczeń odsetkowych - w chwili powstania obowiązku świadczenia dłużnik musi wiedzieć nie tylko o swoim obowiązku, ale także znać rozmiar świadczenia, które ma spełnić.


Pogląd Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej